Ngôn ngữ:

CÁC TRIỀU ĐẠI

Các sử gia vẫn còn bất đồng về thời gian chính xác khi dòng họ Utub hay Bani-Utbah đến Cô-oét. Utub là một dòng họ thuộc bộ lạc Anaza (Al-Sabah cũng thuộc bộ lạc này), đã di cư từ Al-Aflag ở Najd và cuối cùng định cư tại Cô-oét. Họ đã đồng ý chọn Sabah bin Jaber
(1753) làm người quản lý công việc của thị trấn, thực thi công lý và giải quyết tranh chấp giữa các cư dân.
Có 15 Quốc Vương thuộc dòng họ Al-Sabah cai quản Cô-oét theo thứ tự thời gian như sau:

 

 

1. Sheikh Sabah I bin Jaber

2. Sheikh Abdallah I

3. Sheikh Jaber

4. Sheikh Sabah II  

5. Sheikh Abdallah II

6. Sheikh Muhammad I

7. Sheikh Mubarak Al Sabah

8. Sheikh Jaber II

9. Sheikh Salem Al Mubarak  

10. Sheikh Ahmad Al Jaber Al Sabah  

11. Sheikh Abdallah Al Salem Al Sabah

12 .Sheikh Sabah Al Salem Al Sabah

13. Sheikh Jaber Al Ahmed Al Jaber Al Sabah

14. Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah

15. Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah

                                                                                                         

                                     

1756 - 1762    

1765 - 1812     

1 812 - 1859      

1859 - 1866  

1866 - 1892        

1892 - 1896       

1 896 - 1915  

1915 - 1917  

1917 - 1921  

1921 - 1950  

1950 - 1965  

1965 – 1977

1977 – 2006

2006 - 2020

Đương kim Quốc Vương